This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Petra Dušátková, laureátka ceny za nejlepší publikaci v kategorii do 35 let věku

Petra Dušátková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Cesta k dětské endokrinologii Již na střední škole jsem věděla, že bych se v budoucnosti ráda věnovala genetice. Přizpůsobila jsem tomu i svá studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Na začátku třetího ročníku jsem hledala laboratoř, kde bych měla možnost vypracovat bakalářskou práci a našla jsem Laboratoř molekulární genetiky Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, kterou vedl a stále...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu