This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Petra Dušátková, laureátka ceny za nejlepší publikaci v kategorii do 35 let věku

Petra Dušátková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Cesta k dětské endokrinologii Již na střední škole jsem věděla, že bych se v budoucnosti ráda věnovala genetice. Přizpůsobila jsem tomu i svá studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Na začátku třetího ročníku jsem hledala laboratoř, kde bych měla možnost vypracovat bakalářskou práci a našla jsem Laboratoř molekulární genetiky Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, kterou vedl a stále...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu