This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Petra Dušátková, laureátka ceny za nejlepší publikaci v kategorii do 35 let věku

Petra Dušátková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Cesta k dětské endokrinologii Již na střední škole jsem věděla, že bych se v budoucnosti ráda věnovala genetice. Přizpůsobila jsem tomu i svá studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Na začátku třetího ročníku jsem hledala laboratoř, kde bych měla možnost vypracovat bakalářskou práci a našla jsem Laboratoř molekulární genetiky Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, kterou vedl a stále...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu