This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Perzistující průjmy při léčbě somatostatinovými analogy: steatorea nebo nedostatek efektu?

Pavel Vítek

Proton Therapy Center, Praha

Úvod Analoga somatostatinu (SSA) přestavují v současné době léčbu první volby u symptomatických anebo pokročilých neuroendokrinních tumorů (NET). Symptomy onemocnění vyvolané různými nádorovými produkty, nejvíce 5-hydroxytryptaminem, ustupují promptně. Platí to i pro jeden z nejčastějších symptomů, sekreční průjmy. Přesto i při dobrém efektu SSA, který lze objektivizovat poklesem nádorových markerů, resp. nádorových produktů, nejčastěji chromograninu A (CgA), mohou průjmy recidivovat, případně...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu