This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Perzistující průjmy při léčbě somatostatinovými analogy: steatorea nebo nedostatek efektu?

Pavel Vítek

Proton Therapy Center, Praha

Úvod Analoga somatostatinu (SSA) přestavují v současné době léčbu první volby u symptomatických anebo pokročilých neuroendokrinních tumorů (NET). Symptomy onemocnění vyvolané různými nádorovými produkty, nejvíce 5-hydroxytryptaminem, ustupují promptně. Platí to i pro jeden z nejčastějších symptomů, sekreční průjmy. Přesto i při dobrém efektu SSA, který lze objektivizovat poklesem nádorových markerů, resp. nádorových produktů, nejčastěji chromograninu A (CgA), mohou průjmy recidivovat, případně...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu