This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Perzistující průjmy při léčbě somatostatinovými analogy: steatorea nebo nedostatek efektu?

Pavel Vítek

Proton Therapy Center, Praha

Úvod Analoga somatostatinu (SSA) přestavují v současné době léčbu první volby u symptomatických anebo pokročilých neuroendokrinních tumorů (NET). Symptomy onemocnění vyvolané různými nádorovými produkty, nejvíce 5-hydroxytryptaminem, ustupují promptně. Platí to i pro jeden z nejčastějších symptomů, sekreční průjmy. Přesto i při dobrém efektu SSA, který lze objektivizovat poklesem nádorových markerů, resp. nádorových produktů, nejčastěji chromograninu A (CgA), mohou průjmy recidivovat, případně...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu