This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Pertuzumab v léčbě nemocných s HER2 pozitivním karcinomem prsu

Jana Prausová

Radioterapeuticko - onkologické odd. FN Motol, 2. LF

Úvod V současné době je nezpochybnitelným standardem léčby nemocných s HER2 pozitivním karcinomem prsu trastuzumab, a to jak v případě (neo)adjuvantní léčby časného onemocnění, tak v případě onemocnění pokročilého. V případě metastatického onemocnění je trastuzumab jedním z mála léků, které přispívají k jednonačnému klinicky významnému prodloužení přežití. Avšak i přes tuto vysokou účinnost dochází po...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu