This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Pertuzumab v léčbě nemocných s HER2 pozitivním karcinomem prsu

Jana Prausová

Radioterapeuticko - onkologické odd. FN Motol, 2. LF

Úvod V současné době je nezpochybnitelným standardem léčby nemocných s HER2 pozitivním karcinomem prsu trastuzumab, a to jak v případě (neo)adjuvantní léčby časného onemocnění, tak v případě onemocnění pokročilého. V případě metastatického onemocnění je trastuzumab jedním z mála léků, které přispívají k jednonačnému klinicky významnému prodloužení přežití. Avšak i přes tuto vysokou účinnost dochází po...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu