This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Pertuzumab v léčbě nemocných s HER2 pozitivním karcinomem prsu

Jana Prausová

Radioterapeuticko - onkologické odd. FN Motol, 2. LF

Úvod V současné době je nezpochybnitelným standardem léčby nemocných s HER2 pozitivním karcinomem prsu trastuzumab, a to jak v případě (neo)adjuvantní léčby časného onemocnění, tak v případě onemocnění pokročilého. V případě metastatického onemocnění je trastuzumab jedním z mála léků, které přispívají k jednonačnému klinicky významnému prodloužení přežití. Avšak i přes tuto vysokou účinnost dochází po...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu