This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Pembrolizumab v terapii metastazujícího melanomu na ASCO 2016

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

Imunoterapie získává stále významnější postavení v širokém spektru léčby maligních nádorů, včetně léčby metastazujícího melanomu. Objev klíčové role T-lymfocytů v protinádorových imunitních reakcích umožnil přechod od nespecifické imunomodulační léčby k cílené imunoterapii využívající blokády inhibičních receptorů CTLA-4 a PD-1 k aktivaci T-lymfocytů. Monoklonální protilátka proti CTLA-4 ipilimumab (Yervoy) jako první lék v historii dokázal prodloužit celkové přežívání pacientů s metastazujícím melanomem. V současné době...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu