This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Pembrolizumab v terapii metastazujícího melanomu na ASCO 2016

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

Imunoterapie získává stále významnější postavení v širokém spektru léčby maligních nádorů, včetně léčby metastazujícího melanomu. Objev klíčové role T-lymfocytů v protinádorových imunitních reakcích umožnil přechod od nespecifické imunomodulační léčby k cílené imunoterapii využívající blokády inhibičních receptorů CTLA-4 a PD-1 k aktivaci T-lymfocytů. Monoklonální protilátka proti CTLA-4 ipilimumab (Yervoy) jako první lék v historii dokázal prodloužit celkové přežívání pacientů s metastazujícím melanomem. V současné době...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu