This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Pembrolizumab v terapii metastazujícího melanomu na ASCO 2016

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

Imunoterapie získává stále významnější postavení v širokém spektru léčby maligních nádorů, včetně léčby metastazujícího melanomu. Objev klíčové role T-lymfocytů v protinádorových imunitních reakcích umožnil přechod od nespecifické imunomodulační léčby k cílené imunoterapii využívající blokády inhibičních receptorů CTLA-4 a PD-1 k aktivaci T-lymfocytů. Monoklonální protilátka proti CTLA-4 ipilimumab (Yervoy) jako první lék v historii dokázal prodloužit celkové přežívání pacientů s metastazujícím melanomem. V současné době...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu