This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Pembrolizumab v terapii metastazujícího melanomu na ASCO 2016

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

Imunoterapie získává stále významnější postavení v širokém spektru léčby maligních nádorů, včetně léčby metastazujícího melanomu. Objev klíčové role T-lymfocytů v protinádorových imunitních reakcích umožnil přechod od nespecifické imunomodulační léčby k cílené imunoterapii využívající blokády inhibičních receptorů CTLA-4 a PD-1 k aktivaci T-lymfocytů. Monoklonální protilátka proti CTLA-4 ipilimumab (Yervoy) jako první lék v historii dokázal prodloužit celkové přežívání pacientů s metastazujícím melanomem. V současné době...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu