This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Pembrolizumab v léčbě pokročilého maligního melanomu

Radek Lakomý, Alexandr Poprach

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s pokročilým maligním melanomem se díky cílené léčbě a moderní imunoterapii s checkpoint inhibitory zásadně mění. Dnes již standardně používaný ipilimumab začíná být nahrazován účinnějšími a méně toxickými anti-PD-1 protilátkami. Pembrolizumab, podobně jako nivolumab, prokázal v randomizovaných klinických studiích svoji superioritu nad chemoterapií i ipilimumabem. Dalším krokem ke zlepšení léčebných výsledků bude větší individualizace léčby na základě nových prediktivních biomarkerů....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu