This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Pembrolizumab v léčbě pokročilého maligního melanomu

Radek Lakomý, Alexandr Poprach

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s pokročilým maligním melanomem se díky cílené léčbě a moderní imunoterapii s checkpoint inhibitory zásadně mění. Dnes již standardně používaný ipilimumab začíná být nahrazován účinnějšími a méně toxickými anti-PD-1 protilátkami. Pembrolizumab, podobně jako nivolumab, prokázal v randomizovaných klinických studiích svoji superioritu nad chemoterapií i ipilimumabem. Dalším krokem ke zlepšení léčebných výsledků bude větší individualizace léčby na základě nových prediktivních biomarkerů....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu