This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Pembrolizumab v léčbě pokročilého maligního melanomu

Radek Lakomý, Alexandr Poprach

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s pokročilým maligním melanomem se díky cílené léčbě a moderní imunoterapii s checkpoint inhibitory zásadně mění. Dnes již standardně používaný ipilimumab začíná být nahrazován účinnějšími a méně toxickými anti-PD-1 protilátkami. Pembrolizumab, podobně jako nivolumab, prokázal v randomizovaných klinických studiích svoji superioritu nad chemoterapií i ipilimumabem. Dalším krokem ke zlepšení léčebných výsledků bude větší individualizace léčby na základě nových prediktivních biomarkerů....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu