This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2018 Czech edition

Pembrolizumab v 1. linii léčby NSCLC

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod Úloha checkpoint inhibitorů v léčbě pokročilého NSCLC je již prokázána. U pacientů bez prokázané řídicí mutace a s vysokou expresí PD-L1 (TPS ≥ 50 % [tumor proportion score – skóre nádorového podílu]) je standardem v 1. linii léčby imunoterapie pembrolizumabem na základě výsledku studie KEYNOTE-024. Úlohu v léčbě 1. linie pembrolizumabem potvrzují i výsledky studie KEYNOTE-042, do které byli zařazeni pa­cienti se skvamózním i neskvamózním...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu