This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

„Pembrolizumab účinkuje v 1. i ve 2. linii,“ zaznělo na ASCO

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Imunoterapie je společně s cílenou léčbou inhibitory BRAF standardem u pokročilého maligního melanomu a je dostupná i pro pacienty v České republice. Výsledky klinických studií podporují zařazení protilátek anti-PD-1 jak do 1. linie léčby pokročilého a metastatického onemocnění, tak do další léčebné linie, například po selhání inhibitorů BRAF/MEK. V poslední době se protilátky anti-PD-1 začínají úspěšně používat i v adjuvanci po chirurgickém zákroku. Podkladem pro to jsou výsledky...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu