This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

„Pembrolizumab účinkuje v 1. i ve 2. linii,“ zaznělo na ASCO

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Imunoterapie je společně s cílenou léčbou inhibitory BRAF standardem u pokročilého maligního melanomu a je dostupná i pro pacienty v České republice. Výsledky klinických studií podporují zařazení protilátek anti-PD-1 jak do 1. linie léčby pokročilého a metastatického onemocnění, tak do další léčebné linie, například po selhání inhibitorů BRAF/MEK. V poslední době se protilátky anti-PD-1 začínají úspěšně používat i v adjuvanci po chirurgickém zákroku. Podkladem pro to jsou výsledky...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu