This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

„Pembrolizumab účinkuje v 1. i ve 2. linii,“ zaznělo na ASCO

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Imunoterapie je společně s cílenou léčbou inhibitory BRAF standardem u pokročilého maligního melanomu a je dostupná i pro pacienty v České republice. Výsledky klinických studií podporují zařazení protilátek anti-PD-1 jak do 1. linie léčby pokročilého a metastatického onemocnění, tak do další léčebné linie, například po selhání inhibitorů BRAF/MEK. V poslední době se protilátky anti-PD-1 začínají úspěšně používat i v adjuvanci po chirurgickém zákroku. Podkladem pro to jsou výsledky...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu