This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

„Pembrolizumab účinkuje v 1. i ve 2. linii,“ zaznělo na ASCO

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Imunoterapie je společně s cílenou léčbou inhibitory BRAF standardem u pokročilého maligního melanomu a je dostupná i pro pacienty v České republice. Výsledky klinických studií podporují zařazení protilátek anti-PD-1 jak do 1. linie léčby pokročilého a metastatického onemocnění, tak do další léčebné linie, například po selhání inhibitorů BRAF/MEK. V poslední době se protilátky anti-PD-1 začínají úspěšně používat i v adjuvanci po chirurgickém zákroku. Podkladem pro to jsou výsledky...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.




Partneři projektu