This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

„Pembrolizumab účinkuje v 1. i ve 2. linii,“ zaznělo na ASCO

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Imunoterapie je společně s cílenou léčbou inhibitory BRAF standardem u pokročilého maligního melanomu a je dostupná i pro pacienty v České republice. Výsledky klinických studií podporují zařazení protilátek anti-PD-1 jak do 1. linie léčby pokročilého a metastatického onemocnění, tak do další léčebné linie, například po selhání inhibitorů BRAF/MEK. V poslední době se protilátky anti-PD-1 začínají úspěšně používat i v adjuvanci po chirurgickém zákroku. Podkladem pro to jsou výsledky...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu