This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Pembrolizumab (pembro) in combination with dabrafenib (D) and trametinib (T) for BRAF-mutant advanced melanoma: Phase 1 KEYNOTE-022 study

Ribas A, Hodi FS, Lawrence DP, et al.

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Kombinační léčbou se zabývala i studie fáze I KEYNOTE-022, kde byl pembrolizumab kombinován s dabrafenibem a trametinibem u pacientů s BRAF mutovanou formou melanomu. Studie hodnotila účinnost a bezpečnost tohoto tripletu. Bylo zařazeno celkem 15 pacientů s dosud nepředléčeným melanomem stadia IV. Jako nejvhodnější dávkování bylo stanoveno: pembrolizumab 2 mg/kg 1× za 3 týdny a dabrafenib 150 mg 2× denně a trametinib 2 mg denně. Primárním cílem bylo...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu