This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Pegylovaný interferon beta-1a v klinické praxi

Eva Němá, Eva Meluzínová

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění při Neurologické klinice 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn Cíle: Vyhodnocení klinického efektu, radiologických parametrů, tolerance a případných nežádoucích účinků u pacientů léčených pegylovaným interferonem beta-1a. Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno celkem 123 pacientů, u kterých byla prováděna pravidelná klinická kontrola, laboratorní monitoring a magnetická rezonance. Výsledky: Z klinického hlediska byl přítomen relaps onemocnění u celkem 10,6 % pacientů, aktivita na magnetické rezonanci mozku pak u 11,4 %. Z nežádoucích účinků byly...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu