This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Pegylovaný interferon beta-1a v klinické praxi

Eva Němá, Eva Meluzínová

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění při Neurologické klinice 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn Cíle: Vyhodnocení klinického efektu, radiologických parametrů, tolerance a případných nežádoucích účinků u pacientů léčených pegylovaným interferonem beta-1a. Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno celkem 123 pacientů, u kterých byla prováděna pravidelná klinická kontrola, laboratorní monitoring a magnetická rezonance. Výsledky: Z klinického hlediska byl přítomen relaps onemocnění u celkem 10,6 % pacientů, aktivita na magnetické rezonanci mozku pak u 11,4 %. Z nežádoucích účinků byly...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu