This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Pegylovaný interferon beta-1a v klinické praxi

Eva Němá, Eva Meluzínová

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění při Neurologické klinice 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn Cíle: Vyhodnocení klinického efektu, radiologických parametrů, tolerance a případných nežádoucích účinků u pacientů léčených pegylovaným interferonem beta-1a. Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno celkem 123 pacientů, u kterých byla prováděna pravidelná klinická kontrola, laboratorní monitoring a magnetická rezonance. Výsledky: Z klinického hlediska byl přítomen relaps onemocnění u celkem 10,6 % pacientů, aktivita na magnetické rezonanci mozku pak u 11,4 %. Z nežádoucích účinků byly...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu