This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Pazopanib v první linii léčby metastatického renálního karcinomu

Alexandr Poprach 1, Radek Lakomý 2

1 Masarykův onkologický ústav, KKOP KOC
2 Klinika komplexní onkologické péče, oddělení KOC, Masarykův onkologický ústav

V předkládaném přehledu se zabýváme použitím pazopanibu v léčbě pokročilého karcinomu ledviny (mRCC) v reálné klinické praxi jak v České republice, tak v zahraničí; selektivně se věnujeme jen pacientům s dobrou a střední prognózou. Guidelines doporučují léčbu sunitinibem, pazopanibem nebo bevacizumabem s IFN-α a všechny tyto varianty jsou také plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.(1,2) V České republice se rutinně používá sunitinib; sorafenib vzhledem k indikačnímu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu