This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Pazopanib v první linii léčby metastatického renálního karcinomu

Alexandr Poprach 1, Radek Lakomý 2

1 Masarykův onkologický ústav, KKOP KOC
2 Klinika komplexní onkologické péče, oddělení KOC, Masarykův onkologický ústav

V předkládaném přehledu se zabýváme použitím pazopanibu v léčbě pokročilého karcinomu ledviny (mRCC) v reálné klinické praxi jak v České republice, tak v zahraničí; selektivně se věnujeme jen pacientům s dobrou a střední prognózou. Guidelines doporučují léčbu sunitinibem, pazopanibem nebo bevacizumabem s IFN-α a všechny tyto varianty jsou také plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.(1,2) V České republice se rutinně používá sunitinib; sorafenib vzhledem k indikačnímu...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu