This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Pazopanib v první linii léčby metastatického renálního karcinomu

Alexandr Poprach 1, Radek Lakomý 2

1 Masarykův onkologický ústav, KKOP KOC
2 Klinika komplexní onkologické péče, oddělení KOC, Masarykův onkologický ústav

V předkládaném přehledu se zabýváme použitím pazopanibu v léčbě pokročilého karcinomu ledviny (mRCC) v reálné klinické praxi jak v České republice, tak v zahraničí; selektivně se věnujeme jen pacientům s dobrou a střední prognózou. Guidelines doporučují léčbu sunitinibem, pazopanibem nebo bevacizumabem s IFN-α a všechny tyto varianty jsou také plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.(1,2) V České republice se rutinně používá sunitinib; sorafenib vzhledem k indikačnímu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu