This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Pazopanib v první linii léčby metastatického renálního karcinomu

Alexandr Poprach 1, Radek Lakomý 2

1 Masarykův onkologický ústav, KKOP KOC
2 Klinika komplexní onkologické péče, oddělení KOC, Masarykův onkologický ústav

V předkládaném přehledu se zabýváme použitím pazopanibu v léčbě pokročilého karcinomu ledviny (mRCC) v reálné klinické praxi jak v České republice, tak v zahraničí; selektivně se věnujeme jen pacientům s dobrou a střední prognózou. Guidelines doporučují léčbu sunitinibem, pazopanibem nebo bevacizumabem s IFN-α a všechny tyto varianty jsou také plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.(1,2) V České republice se rutinně používá sunitinib; sorafenib vzhledem k indikačnímu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu