This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Pazopanib v léčbě metastatického renálního karcinomu

Igor Richter 1, Josef Dvořák 2, Jiří Bartoš 1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
2 Onkologická klinika 1. LF UK - Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod do problematiky Česká republika dosahuje světové prvenství v incidenci zhoubných nádorů ledviny. Metastatický kolorektální karcinom (mRCC) se díky novým léčebným postupům stal chronickým onemocněním, kde došlo k výraznému prodloužení celkového přežití, hlavně v souvislosti s cílenou léčbou. Klíčovou roli v léčbě mRCC hraje první linie terapie. Odhadem se udává, že do další linie léčby se dostane přibližně jenom polovina pacientů předchozí...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu