This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Pazopanib v léčbě metastatického renálního karcinomu

Igor Richter 1, Josef Dvořák 2, Jiří Bartoš 1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
2 Onkologická klinika 1. LF UK - Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod do problematiky Česká republika dosahuje světové prvenství v incidenci zhoubných nádorů ledviny. Metastatický kolorektální karcinom (mRCC) se díky novým léčebným postupům stal chronickým onemocněním, kde došlo k výraznému prodloužení celkového přežití, hlavně v souvislosti s cílenou léčbou. Klíčovou roli v léčbě mRCC hraje první linie terapie. Odhadem se udává, že do další linie léčby se dostane přibližně jenom polovina pacientů předchozí...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu