This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Pazopanib v léčbě metastatického renálního karcinomu

Igor Richter 1, Josef Dvořák 2, Jiří Bartoš 1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
2 Onkologická klinika 1. LF UK - Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod do problematiky Česká republika dosahuje světové prvenství v incidenci zhoubných nádorů ledviny. Metastatický kolorektální karcinom (mRCC) se díky novým léčebným postupům stal chronickým onemocněním, kde došlo k výraznému prodloužení celkového přežití, hlavně v souvislosti s cílenou léčbou. Klíčovou roli v léčbě mRCC hraje první linie terapie. Odhadem se udává, že do další linie léčby se dostane přibližně jenom polovina pacientů předchozí...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu