This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Pazopanib v léčbě metastatického renálního karcinomu

Igor Richter 1, Josef Dvořák 2, Jiří Bartoš 1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
2 Onkologická klinika 1. LF UK - Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod do problematiky Česká republika dosahuje světové prvenství v incidenci zhoubných nádorů ledviny. Metastatický kolorektální karcinom (mRCC) se díky novým léčebným postupům stal chronickým onemocněním, kde došlo k výraznému prodloužení celkového přežití, hlavně v souvislosti s cílenou léčbou. Klíčovou roli v léčbě mRCC hraje první linie terapie. Odhadem se udává, že do další linie léčby se dostane přibližně jenom polovina pacientů předchozí...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu