This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Pazopanib v léčbě 78letého pacienta s inoperabilním karcinomem podkovovité ledviny

Sabina Svobodová 1, Jana Katolická 1, Igor Suškevič 2

1 Onkologicko-chirurgické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2 Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Úvod Česká republika má v incidenci zhoubných nádorů ledvin nelichotivé světové prvenství. Nejčastěji jsou diagnostikovány ve věkové kategorii 55‒75 let, u mužů jsou 2krát častější než u žen. Dominantním histologickým typem je světlobuněčný karcinom, tvořící 75 % nádorů ledvin. Jeho prognóza se zhoršuje s rozsahem nádoru a s rostoucím jaderným gradem. Základem multimodální léčby je operační výkon s potenciálně kurativním účinkem u lokalizovaných nádorů. Zásadní...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu