This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Pazopanib v léčbě 78letého pacienta s inoperabilním karcinomem podkovovité ledviny

Sabina Svobodová 1, Jana Katolická 1, Igor Suškevič 2

1 Onkologicko-chirurgické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2 Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Úvod Česká republika má v incidenci zhoubných nádorů ledvin nelichotivé světové prvenství. Nejčastěji jsou diagnostikovány ve věkové kategorii 55‒75 let, u mužů jsou 2krát častější než u žen. Dominantním histologickým typem je světlobuněčný karcinom, tvořící 75 % nádorů ledvin. Jeho prognóza se zhoršuje s rozsahem nádoru a s rostoucím jaderným gradem. Základem multimodální léčby je operační výkon s potenciálně kurativním účinkem u lokalizovaných nádorů. Zásadní...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu