This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Pazopanib v léčbě 78letého pacienta s inoperabilním karcinomem podkovovité ledviny

Sabina Svobodová 1, Jana Katolická 1, Igor Suškevič 2

1 Onkologicko-chirurgické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2 Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Úvod Česká republika má v incidenci zhoubných nádorů ledvin nelichotivé světové prvenství. Nejčastěji jsou diagnostikovány ve věkové kategorii 55‒75 let, u mužů jsou 2krát častější než u žen. Dominantním histologickým typem je světlobuněčný karcinom, tvořící 75 % nádorů ledvin. Jeho prognóza se zhoršuje s rozsahem nádoru a s rostoucím jaderným gradem. Základem multimodální léčby je operační výkon s potenciálně kurativním účinkem u lokalizovaných nádorů. Zásadní...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu