This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Pazopanib v léčbě 78letého pacienta s inoperabilním karcinomem podkovovité ledviny

Sabina Svobodová 1, Jana Katolická 1, Igor Suškevič 2

1 Onkologicko-chirurgické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2 Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Úvod Česká republika má v incidenci zhoubných nádorů ledvin nelichotivé světové prvenství. Nejčastěji jsou diagnostikovány ve věkové kategorii 55‒75 let, u mužů jsou 2krát častější než u žen. Dominantním histologickým typem je světlobuněčný karcinom, tvořící 75 % nádorů ledvin. Jeho prognóza se zhoršuje s rozsahem nádoru a s rostoucím jaderným gradem. Základem multimodální léčby je operační výkon s potenciálně kurativním účinkem u lokalizovaných nádorů. Zásadní...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu