This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

PARP inhibitory v terapii karcinomu prsu

Tomáš Svoboda

Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

Úvod Karcinom prsu je onemocnění s velmi vysokou incidencí, především ve vyspělých zemích, čemuž také odpovídá pozornost věnovaná zavádění nových metod do jeho léčby s cílem zlepšení dosahovaných výsledků. Zatímco u lokalizovaných nádorů je přežití nemocných výborné, odlišná je situace v případě tumorů lokálně pokročilých a především metastatických. Do všech indikací se logicky tlačí nejmodernější cílená léčiva, bohužel s často rozporuplnými výsledky. Jako jediný...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu