This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

PARP inhibitory v terapii karcinomu prsu

Tomáš Svoboda

Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

Úvod Karcinom prsu je onemocnění s velmi vysokou incidencí, především ve vyspělých zemích, čemuž také odpovídá pozornost věnovaná zavádění nových metod do jeho léčby s cílem zlepšení dosahovaných výsledků. Zatímco u lokalizovaných nádorů je přežití nemocných výborné, odlišná je situace v případě tumorů lokálně pokročilých a především metastatických. Do všech indikací se logicky tlačí nejmodernější cílená léčiva, bohužel s často rozporuplnými výsledky. Jako jediný...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu