This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

PARP inhibitory v terapii karcinomu prsu

Tomáš Svoboda

Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

Úvod Karcinom prsu je onemocnění s velmi vysokou incidencí, především ve vyspělých zemích, čemuž také odpovídá pozornost věnovaná zavádění nových metod do jeho léčby s cílem zlepšení dosahovaných výsledků. Zatímco u lokalizovaných nádorů je přežití nemocných výborné, odlišná je situace v případě tumorů lokálně pokročilých a především metastatických. Do všech indikací se logicky tlačí nejmodernější cílená léčiva, bohužel s často rozporuplnými výsledky. Jako jediný...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu