This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

PARP inhibitory v terapii karcinomu prsu

Tomáš Svoboda

Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

Úvod Karcinom prsu je onemocnění s velmi vysokou incidencí, především ve vyspělých zemích, čemuž také odpovídá pozornost věnovaná zavádění nových metod do jeho léčby s cílem zlepšení dosahovaných výsledků. Zatímco u lokalizovaných nádorů je přežití nemocných výborné, odlišná je situace v případě tumorů lokálně pokročilých a především metastatických. Do všech indikací se logicky tlačí nejmodernější cílená léčiva, bohužel s často rozporuplnými výsledky. Jako jediný...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu