This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2023 Czech edition

Pacientka s neurofibromatózou 1. typu a náhodným nálezem NET appendixu

Michal Zubaľ

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Uvádíme kazuistiku pacientky s neurofibromatózou 1. typu, které byl diagnostikován NET appendixu. V diskuzi rozebíráme nejnovější data stran appendektomie vs. pravostranné hemikolektomie u NET appendixu do 2 cm. Dále zmiňujeme nejčastější hereditární syndromy spjaté s výskytem neuroendokrinních nádorů a možné využití těchto mutací v rámci cílené terapie NET. Klíčová slova: NET appendixu, dědičné syndromy asociované...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu