This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2021 Czech edition

Pacientka s neuroendokrinním tumorem stupně diferencovanosti G2 léčená analogem somatostatinu a Xermelem tbl.

Jana Pukyová

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Úvod Nádory vycházející z tzv. neuroendokrinního systému nepatří mezi časté malignity, ale jsou z klinického hlediska důležité, protože jejich diagnostika i léčba je v mnohých aspektech odlišná od klasických maligních nádorů. Stojí na pomezí onkologie, endokrinologie, gastroenterologie a dalších medicínských oborů. Zásadní úlohu má klinický patolog. Přitom je nutno zdůraznit, že zejména posouzení biologické povahy...

Zpět

Immuno-Oncotherapy News č. 2/2021 Czech edition

27 | 12 | 2021

Připravujeme nové číslo Immuno-Oncotherapy News.

Myelodysplastic Syndrome News č. 2/2021 Czech edition

21 | 12 | 2021

Podzimní vydání MDSN v roce 2021 opět přineslo řadu zajímavých článků.

Neuroendocrine Tumors News č. 3/2021 Czech edition

05 | 12 | 2021

Přečtěte si nové vydání Neuroendocrine Tumors News.
Partneři projektu