This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 2/2021 Czech edition

Pacient se spinaliomem léčený cemiplimabem

Darja Šustrová

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn Cemiplimab je monoklonální protilátka, která se váže na programovaný receptor smrti PD-1 a blokuje dráhu PD-1/PD-L1. Jeho indikace pro léčbu lokálně pokročilého či metastatického spinocelulárního karcinomu kůže vychází z výsledků klinické studie R2810-ONC-1540 (Studie 1540) (1). Do této otevřené multicentrické studie fáze II bylo zařazeno 193 pacientů s metastatickým (mCSCC) nebo lokálně pokročilým (laCSCC)...

Zpět

Podpůrná léčba č. 3/2021 Czech edition

17 | 09 | 2021

Vychází nová Podpůrná léčba.

Pracujeme na novém čísle České diabetologie

09 | 09 | 2021

V dalším vydání České diabetologie se budeme zabývat tématem Diabetes mellitus a transplantace.

Nové vydání časopisu Antiinfectives News Czech edition

31 | 08 | 2021

Časopis vyjde v první polovině září 2021.
Partneři projektu