This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 2/2021 Czech edition

Pacient se spinaliomem léčený cemiplimabem

Darja Šustrová

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn Cemiplimab je monoklonální protilátka, která se váže na programovaný receptor smrti PD-1 a blokuje dráhu PD-1/PD-L1. Jeho indikace pro léčbu lokálně pokročilého či metastatického spinocelulárního karcinomu kůže vychází z výsledků klinické studie R2810-ONC-1540 (Studie 1540) (1). Do této otevřené multicentrické studie fáze II bylo zařazeno 193 pacientů s metastatickým (mCSCC) nebo lokálně pokročilým (laCSCC)...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu