This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Pacient se slizničním melanomem s dlouhodobou odpovědí na léčbu pembrolizumabem

Taťána Šuková

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn V kazuistice je popsán případ 65letého muže se slizničním melanomem a metastatickým postižením plicního parenchymu, který podstoupil léčbu pembrolizumabem v rámci 4. linie systémové terapie – po předchozím selhání chemoterapie a imunoterapie anti-CTLA-4 monoklonální protilátkou. Cílem sdělení je poukázat na skutečnost, že i když při léčbě nedošlo ke kompletní remisi, může léčba PD-1 inhibitory onemocnění pozitivně ovlivnit. Klíčová slova: metastazující melanom, imunoterapie,...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu