This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Pacient se slizničním melanomem s dlouhodobou odpovědí na léčbu pembrolizumabem

Taťána Šuková

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn V kazuistice je popsán případ 65letého muže se slizničním melanomem a metastatickým postižením plicního parenchymu, který podstoupil léčbu pembrolizumabem v rámci 4. linie systémové terapie – po předchozím selhání chemoterapie a imunoterapie anti-CTLA-4 monoklonální protilátkou. Cílem sdělení je poukázat na skutečnost, že i když při léčbě nedošlo ke kompletní remisi, může léčba PD-1 inhibitory onemocnění pozitivně ovlivnit. Klíčová slova: metastazující melanom, imunoterapie,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu