This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Pacient se slizničním melanomem s dlouhodobou odpovědí na léčbu pembrolizumabem

Taťána Šuková

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn V kazuistice je popsán případ 65letého muže se slizničním melanomem a metastatickým postižením plicního parenchymu, který podstoupil léčbu pembrolizumabem v rámci 4. linie systémové terapie – po předchozím selhání chemoterapie a imunoterapie anti-CTLA-4 monoklonální protilátkou. Cílem sdělení je poukázat na skutečnost, že i když při léčbě nedošlo ke kompletní remisi, může léčba PD-1 inhibitory onemocnění pozitivně ovlivnit. Klíčová slova: metastazující melanom, imunoterapie,...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu