This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Pacient se slizničním melanomem s dlouhodobou odpovědí na léčbu pembrolizumabem

Taťána Šuková

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn V kazuistice je popsán případ 65letého muže se slizničním melanomem a metastatickým postižením plicního parenchymu, který podstoupil léčbu pembrolizumabem v rámci 4. linie systémové terapie – po předchozím selhání chemoterapie a imunoterapie anti-CTLA-4 monoklonální protilátkou. Cílem sdělení je poukázat na skutečnost, že i když při léčbě nedošlo ke kompletní remisi, může léčba PD-1 inhibitory onemocnění pozitivně ovlivnit. Klíčová slova: metastazující melanom, imunoterapie,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu