This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Pacient se slizničním melanomem s dlouhodobou odpovědí na léčbu pembrolizumabem

Taťána Šuková

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn V kazuistice je popsán případ 65letého muže se slizničním melanomem a metastatickým postižením plicního parenchymu, který podstoupil léčbu pembrolizumabem v rámci 4. linie systémové terapie – po předchozím selhání chemoterapie a imunoterapie anti-CTLA-4 monoklonální protilátkou. Cílem sdělení je poukázat na skutečnost, že i když při léčbě nedošlo ke kompletní remisi, může léčba PD-1 inhibitory onemocnění pozitivně ovlivnit. Klíčová slova: metastazující melanom, imunoterapie,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu