This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2019 Czech edition

Pacient s neuroendokrinním karcinomem v oblasti kořene jazyka

Kateřina Licková1, Aleš Čoček2, Tomáš Steinberger3

1 Radioterapeutická a onkologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha
2 Oddělení ušní, nosní, krční Thomayerovy nemocnice, Praha 3Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady, Praha
3 Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady, Praha

Úvod Neuroendokrinní karcinomy (dále jen „NEC“) či jejich vzdálené metastázy do oblasti hlavy a krku jsou velmi vzácné, a proto jsou tyto případy v odborné literatuře uváděny velmi zřídka. Nejčastějším primárním zdrojem metastáz do této oblasti jsou nádory plic (1), ale metastázy mohou také pocházet z extrapulmonálních oblastí (2). Extrapulmonální NEC tvoří 2,5–5 % (3, 4) a z toho pouze 11–16 % pochází z oblasti hlavy...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu