This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2019 Czech edition

Pacient s neuroendokrinním karcinomem v oblasti kořene jazyka

Kateřina Licková1, Aleš Čoček2, Tomáš Steinberger3

1 Radioterapeutická a onkologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha
2 Oddělení ušní, nosní, krční Thomayerovy nemocnice, Praha 3Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady, Praha
3 Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady, Praha

Úvod Neuroendokrinní karcinomy (dále jen „NEC“) či jejich vzdálené metastázy do oblasti hlavy a krku jsou velmi vzácné, a proto jsou tyto případy v odborné literatuře uváděny velmi zřídka. Nejčastějším primárním zdrojem metastáz do této oblasti jsou nádory plic (1), ale metastázy mohou také pocházet z extrapulmonálních oblastí (2). Extrapulmonální NEC tvoří 2,5–5 % (3, 4) a z toho pouze 11–16 % pochází z oblasti hlavy...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu