This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2019 Czech edition

Pacient s neuroendokrinním karcinomem v oblasti kořene jazyka

Kateřina Licková1, Aleš Čoček2, Tomáš Steinberger3

1 Radioterapeutická a onkologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha
2 Oddělení ušní, nosní, krční Thomayerovy nemocnice, Praha 3Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady, Praha
3 Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady, Praha

Úvod Neuroendokrinní karcinomy (dále jen „NEC“) či jejich vzdálené metastázy do oblasti hlavy a krku jsou velmi vzácné, a proto jsou tyto případy v odborné literatuře uváděny velmi zřídka. Nejčastějším primárním zdrojem metastáz do této oblasti jsou nádory plic (1), ale metastázy mohou také pocházet z extrapulmonálních oblastí (2). Extrapulmonální NEC tvoří 2,5–5 % (3, 4) a z toho pouze 11–16 % pochází z oblasti hlavy...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu