This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2019 Czech edition

Pacient s neuroendokrinním karcinomem v oblasti kořene jazyka

Kateřina Licková1, Aleš Čoček2, Tomáš Steinberger3

1 Radioterapeutická a onkologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha
2 Oddělení ušní, nosní, krční Thomayerovy nemocnice, Praha 3Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady, Praha
3 Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady, Praha

Úvod Neuroendokrinní karcinomy (dále jen „NEC“) či jejich vzdálené metastázy do oblasti hlavy a krku jsou velmi vzácné, a proto jsou tyto případy v odborné literatuře uváděny velmi zřídka. Nejčastějším primárním zdrojem metastáz do této oblasti jsou nádory plic (1), ale metastázy mohou také pocházet z extrapulmonálních oblastí (2). Extrapulmonální NEC tvoří 2,5–5 % (3, 4) a z toho pouze 11–16 % pochází z oblasti hlavy...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu