This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2019 Czech edition

Pacient s neuroendokrinním karcinomem v oblasti kořene jazyka

Kateřina Licková1, Aleš Čoček2, Tomáš Steinberger3

1 Radioterapeutická a onkologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha
2 Oddělení ušní, nosní, krční Thomayerovy nemocnice, Praha 3Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady, Praha
3 Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady, Praha

Úvod Neuroendokrinní karcinomy (dále jen „NEC“) či jejich vzdálené metastázy do oblasti hlavy a krku jsou velmi vzácné, a proto jsou tyto případy v odborné literatuře uváděny velmi zřídka. Nejčastějším primárním zdrojem metastáz do této oblasti jsou nádory plic (1), ale metastázy mohou také pocházet z extrapulmonálních oblastí (2). Extrapulmonální NEC tvoří 2,5–5 % (3, 4) a z toho pouze 11–16 % pochází z oblasti hlavy...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu