This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2019 Czech edition

Pacient s metastatickým neuroendokrinním nádorem a s následně provedenou transplantací jater

Jana Pukyová

Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Úvod Analoga Somatostatinu (dále jen „SSA“) představují standard léčby pro pokročilé symptomatické neuroendokrinní nádory s vyhlídkou dlouhodobé léčby (ZIP Somatuline 4. strana obálky). Onemocnění však nevyléčí, pouze utlumí symptomy choroby. Jsou jiné možnosti? Ano, nejedná se však o možnosti standardní. Důležitá je mezioborová spolupráce a také spolupráce pacienta s ohledem na jeho aktuální věk a komorbidity.   Kazuistika Pacientem je muž, 45...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu