This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2019 Czech edition

Pacient s metastatickým neuroendokrinním nádorem a s následně provedenou transplantací jater

Jana Pukyová

Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Úvod Analoga Somatostatinu (dále jen „SSA“) představují standard léčby pro pokročilé symptomatické neuroendokrinní nádory s vyhlídkou dlouhodobé léčby (ZIP Somatuline 4. strana obálky). Onemocnění však nevyléčí, pouze utlumí symptomy choroby. Jsou jiné možnosti? Ano, nejedná se však o možnosti standardní. Důležitá je mezioborová spolupráce a také spolupráce pacienta s ohledem na jeho aktuální věk a komorbidity.   Kazuistika Pacientem je muž, 45...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu