This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2019 Czech edition

Pacient s metastatickým neuroendokrinním nádorem a s následně provedenou transplantací jater

Jana Pukyová

Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Úvod Analoga Somatostatinu (dále jen „SSA“) představují standard léčby pro pokročilé symptomatické neuroendokrinní nádory s vyhlídkou dlouhodobé léčby (ZIP Somatuline 4. strana obálky). Onemocnění však nevyléčí, pouze utlumí symptomy choroby. Jsou jiné možnosti? Ano, nejedná se však o možnosti standardní. Důležitá je mezioborová spolupráce a také spolupráce pacienta s ohledem na jeho aktuální věk a komorbidity.   Kazuistika Pacientem je muž, 45...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu