This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2019 Czech edition

Pacient s metastatickým neuroendokrinním nádorem a s následně provedenou transplantací jater

Jana Pukyová

Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Úvod Analoga Somatostatinu (dále jen „SSA“) představují standard léčby pro pokročilé symptomatické neuroendokrinní nádory s vyhlídkou dlouhodobé léčby (ZIP Somatuline 4. strana obálky). Onemocnění však nevyléčí, pouze utlumí symptomy choroby. Jsou jiné možnosti? Ano, nejedná se však o možnosti standardní. Důležitá je mezioborová spolupráce a také spolupráce pacienta s ohledem na jeho aktuální věk a komorbidity.   Kazuistika Pacientem je muž, 45...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu