This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2019 Czech edition

Pacient s metastatickým neuroendokrinním nádorem a s následně provedenou transplantací jater

Jana Pukyová

Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Úvod Analoga Somatostatinu (dále jen „SSA“) představují standard léčby pro pokročilé symptomatické neuroendokrinní nádory s vyhlídkou dlouhodobé léčby (ZIP Somatuline 4. strana obálky). Onemocnění však nevyléčí, pouze utlumí symptomy choroby. Jsou jiné možnosti? Ano, nejedná se však o možnosti standardní. Důležitá je mezioborová spolupráce a také spolupráce pacienta s ohledem na jeho aktuální věk a komorbidity.   Kazuistika Pacientem je muž, 45...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu