This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 2/2023 Czech edition

Pacient s lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem léčený vismodegibem a následně cemiplimabem

Alexandr Poprach 1, Radek Lakomý 1, Eva Janů 2

1 Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
2 Radiologické oddělení MOU a LF MU, Brno

SOUHRN Ještě v nedávné době byla léčba lokálně pokročilých, často destruktivních bazocelulárních karcinomů po vyčerpání chirurgických, kryalizačních a radioterapeutických možností značně svízelná a vysoce paliativní. Chemoterapie je téměř neúčinná, prognóza pacientů byla zcela infaustní a společensky často devastující. S objevením inhibitorů hedgehog dráhy (především v České republice vismodegib, v zahraničí pak i sonidegib) došlo k...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu