This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2021 Czech edition

Pacient léčený somatostatinovým analogem

Zdeněk Linke

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Pacient mužského pohlaví, narozen v roce 1973, byl odeslán na Onkologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol 10. 10. 2017. Zpětně udával ataky flushů cca od roku 2014 a stejně tak i opakované ataky průjmů, jejichž intenzita se postupně významně stupňovala a před stanovením diagnózy dosahovala jejich četnost až 20 stolic denně. Na spádové gastroenterologii byl vyšetřován pro suspekci na Crohnovu nemoc, ale...

Zpět

Immuno-Oncotherapy News č. 2/2021 Czech edition

27 | 12 | 2021

Připravujeme nové číslo Immuno-Oncotherapy News.

Myelodysplastic Syndrome News č. 2/2021 Czech edition

21 | 12 | 2021

Podzimní vydání MDSN v roce 2021 opět přineslo řadu zajímavých článků.

Neuroendocrine Tumors News č. 3/2021 Czech edition

05 | 12 | 2021

Přečtěte si nové vydání Neuroendocrine Tumors News.
Partneři projektu