This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2016 Czech edition

Pablo Picasso a jeho „Dvorní dámy“ (Las meninas): Svébytná interpretace podle Velázqueze

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

Historička umění
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

V jednom z minulých čísel našeho časopisu v pravidelném oddílu o endokrinologii v umění jsme představili Diega Velázqueze a jeho Las meninas, ve kterých zvěčnil odkaz královských trpaslíků na španělském dvoře Filipa IV. (obrázek č. 1). Toto dílo je v medicínském kontextu často citováno, protože Velázquez obdivuhodně přesně vystihl rozdíl mezi disproporcionální postavou Maribarboly s achondroplazií v kontrastu k proporcionálnímu Nicolasitovi Pertusatovi, který zřejmě trpěl hypopituitarismem (zcela...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu