This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2016 Czech edition

Pablo Picasso a jeho „Dvorní dámy“ (Las meninas): Svébytná interpretace podle Velázqueze

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

Historička umění
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

V jednom z minulých čísel našeho časopisu v pravidelném oddílu o endokrinologii v umění jsme představili Diega Velázqueze a jeho Las meninas, ve kterých zvěčnil odkaz královských trpaslíků na španělském dvoře Filipa IV. (obrázek č. 1). Toto dílo je v medicínském kontextu často citováno, protože Velázquez obdivuhodně přesně vystihl rozdíl mezi disproporcionální postavou Maribarboly s achondroplazií v kontrastu k proporcionálnímu Nicolasitovi Pertusatovi, který zřejmě trpěl hypopituitarismem (zcela...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu