This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2016 Czech edition

Pablo Picasso a jeho „Dvorní dámy“ (Las meninas): Svébytná interpretace podle Velázqueze

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

Historička umění
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

V jednom z minulých čísel našeho časopisu v pravidelném oddílu o endokrinologii v umění jsme představili Diega Velázqueze a jeho Las meninas, ve kterých zvěčnil odkaz královských trpaslíků na španělském dvoře Filipa IV. (obrázek č. 1). Toto dílo je v medicínském kontextu často citováno, protože Velázquez obdivuhodně přesně vystihl rozdíl mezi disproporcionální postavou Maribarboly s achondroplazií v kontrastu k proporcionálnímu Nicolasitovi Pertusatovi, který zřejmě trpěl hypopituitarismem (zcela...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu