This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2016 Czech edition

Oxid dusnatý (NO) a kardiovaskulární choroby

Jiří Widimský

III. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha

Souhrn Článek stručně charakterizuje význam oxidu dusnatého ve vztahu ke kardiovaskulárním chorobám a jejich komplikacím. Pozornost je věnována zejména významu oxidu dusnatého u hypertenze. Jsou diskutovány i některé kardiovaskulární látky se schopností lokální tvorby oxidu dusnatého. Klíčová slova: oxid dusnatý, kardiovaskulární choroby, hypertenze   Úvod Arteriální hypertenze (dále hypertenze) je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním s prevalencí 30-40 % v populaci dospělých osob. Hemodynamické změny...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu