This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2016 Czech edition

Oxid dusnatý (NO) a kardiovaskulární choroby

Jiří Widimský

III. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha

Souhrn Článek stručně charakterizuje význam oxidu dusnatého ve vztahu ke kardiovaskulárním chorobám a jejich komplikacím. Pozornost je věnována zejména významu oxidu dusnatého u hypertenze. Jsou diskutovány i některé kardiovaskulární látky se schopností lokální tvorby oxidu dusnatého. Klíčová slova: oxid dusnatý, kardiovaskulární choroby, hypertenze   Úvod Arteriální hypertenze (dále hypertenze) je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním s prevalencí 30-40 % v populaci dospělých osob. Hemodynamické změny...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu