This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2016 Czech edition

Oxid dusnatý (NO) a kardiovaskulární choroby

Jiří Widimský

III. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha

Souhrn Článek stručně charakterizuje význam oxidu dusnatého ve vztahu ke kardiovaskulárním chorobám a jejich komplikacím. Pozornost je věnována zejména významu oxidu dusnatého u hypertenze. Jsou diskutovány i některé kardiovaskulární látky se schopností lokální tvorby oxidu dusnatého. Klíčová slova: oxid dusnatý, kardiovaskulární choroby, hypertenze   Úvod Arteriální hypertenze (dále hypertenze) je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním s prevalencí 30-40 % v populaci dospělých osob. Hemodynamické změny...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu