This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2016 Czech edition

Oxid dusnatý (NO) a kardiovaskulární choroby

Jiří Widimský

III. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha

Souhrn Článek stručně charakterizuje význam oxidu dusnatého ve vztahu ke kardiovaskulárním chorobám a jejich komplikacím. Pozornost je věnována zejména významu oxidu dusnatého u hypertenze. Jsou diskutovány i některé kardiovaskulární látky se schopností lokální tvorby oxidu dusnatého. Klíčová slova: oxid dusnatý, kardiovaskulární choroby, hypertenze   Úvod Arteriální hypertenze (dále hypertenze) je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním s prevalencí 30-40 % v populaci dospělých osob. Hemodynamické změny...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu