This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2022

Otevíráme třináctou komnatu české onkologie

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

S pokročilým věkem čas strašně letí, a tak je pro mě neuvěřitelné, že se letos setkáváme v rámci PragueONCO již potřinácté. Třináctka je obecně obávané číslo, takže některé hotely nemají třinácté patro, v letadlech chybí třináctá řada a na lodích nenajdeme kajutu číslo 13. Přesto v těchto hotelech hoří, letadla padají a lodě se potápějí. My určitě nehodláme z pověrčivosti třináctku přeskakovat. Třináctý ročník...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu