This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2015 Czech edition

Osudy dětí s vrozenou hypotyreózou – včera a dnes

Eva Al Taji

Klinika dětí a dorostu UK – 3. LF a FNKV, Praha

Věnováno prof. MUDr. Olze Hníkové, CSc., zakladatelce novorozeneckého screeningu vrozené hypotyreózy v České republice, při příležitosti 30 let od jeho celoplošného zahájení.   Kazuistika 1 Holčička byla vyšetřená poprvé v 10 měsících věku, protože dosud neseděla, neprořezávaly se jí zuby, byla nápadně klidná, neplakala, stále spala a trpěla zácpou. Měřila 63 cm (délka odpovídala 5 měsícům), vážila 7 600 g. Kůži po celém těle měla...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu