This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2019 Czech edition

Osimertinib – zkušenosti z klinické praxe

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN

Souhrn Bronchogenní karcinom je onemocněním s nepříznivou prognózou především proto, že ve velkém počtu případů se v době diagnózy jedná o onemocnění pokročilé, často již metastazující. Lepší porozumění molekulární biologii nádorů ukázalo, že nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je geneticky nehomogenní skupinou nádorů. Tato genetická rozdílnost pak umožňuje individualizovanou léčbu na základě prediktivních faktorů, které pomáhají vybrat nejefektivnější léčbu. Mezi tyto...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu