This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2019 Czech edition

Osimertinib – zkušenosti z klinické praxe

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN

Souhrn Bronchogenní karcinom je onemocněním s nepříznivou prognózou především proto, že ve velkém počtu případů se v době diagnózy jedná o onemocnění pokročilé, často již metastazující. Lepší porozumění molekulární biologii nádorů ukázalo, že nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je geneticky nehomogenní skupinou nádorů. Tato genetická rozdílnost pak umožňuje individualizovanou léčbu na základě prediktivních faktorů, které pomáhají vybrat nejefektivnější léčbu. Mezi tyto...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu