This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2019 Czech edition

Osimertinib – zkušenosti z klinické praxe

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN

Souhrn Bronchogenní karcinom je onemocněním s nepříznivou prognózou především proto, že ve velkém počtu případů se v době diagnózy jedná o onemocnění pokročilé, často již metastazující. Lepší porozumění molekulární biologii nádorů ukázalo, že nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je geneticky nehomogenní skupinou nádorů. Tato genetická rozdílnost pak umožňuje individualizovanou léčbu na základě prediktivních faktorů, které pomáhají vybrat nejefektivnější léčbu. Mezi tyto...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu