This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2019 Czech edition

Osimertinib – zkušenosti z klinické praxe

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN

Souhrn Bronchogenní karcinom je onemocněním s nepříznivou prognózou především proto, že ve velkém počtu případů se v době diagnózy jedná o onemocnění pokročilé, často již metastazující. Lepší porozumění molekulární biologii nádorů ukázalo, že nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je geneticky nehomogenní skupinou nádorů. Tato genetická rozdílnost pak umožňuje individualizovanou léčbu na základě prediktivních faktorů, které pomáhají vybrat nejefektivnější léčbu. Mezi tyto...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu