This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2019 Czech edition

Osimertinib – zkušenosti z klinické praxe

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN

Souhrn Bronchogenní karcinom je onemocněním s nepříznivou prognózou především proto, že ve velkém počtu případů se v době diagnózy jedná o onemocnění pokročilé, často již metastazující. Lepší porozumění molekulární biologii nádorů ukázalo, že nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je geneticky nehomogenní skupinou nádorů. Tato genetická rozdílnost pak umožňuje individualizovanou léčbu na základě prediktivních faktorů, které pomáhají vybrat nejefektivnější léčbu. Mezi tyto...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu