This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Osimertinib a jeho léčebné možnosti u pacientů s pokročilým plicním karcinomem

Bohdan Kadlec

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno

Souhrn Osimertinib patří do třetí generace tyrozinkinázových inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) a jako takový je účinný i u pacientů s mutací T790M, která je nejčastější příčinou selhání léčby tyrozinkinázovými inhibitory předchozích generací. Uvedená kazuistika ukazuje léčebné možnosti cílené onkologické léčby osimertinibem u pacienta s pokročilým karcinomem plic a metastatickým postižením kostí a mozku, které jsou léčebně většinou špatně ovlivnitelné. Klíčová slova:...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu