This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Osimertinib a jeho léčebné možnosti u pacientů s pokročilým plicním karcinomem

Bohdan Kadlec

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno

Souhrn Osimertinib patří do třetí generace tyrozinkinázových inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) a jako takový je účinný i u pacientů s mutací T790M, která je nejčastější příčinou selhání léčby tyrozinkinázovými inhibitory předchozích generací. Uvedená kazuistika ukazuje léčebné možnosti cílené onkologické léčby osimertinibem u pacienta s pokročilým karcinomem plic a metastatickým postižením kostí a mozku, které jsou léčebně většinou špatně ovlivnitelné. Klíčová slova:...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu