This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Osimertinib a jeho léčebné možnosti u pacientů s pokročilým plicním karcinomem

Bohdan Kadlec

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno

Souhrn Osimertinib patří do třetí generace tyrozinkinázových inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) a jako takový je účinný i u pacientů s mutací T790M, která je nejčastější příčinou selhání léčby tyrozinkinázovými inhibitory předchozích generací. Uvedená kazuistika ukazuje léčebné možnosti cílené onkologické léčby osimertinibem u pacienta s pokročilým karcinomem plic a metastatickým postižením kostí a mozku, které jsou léčebně většinou špatně ovlivnitelné. Klíčová slova:...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu