This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Osimertinib a jeho léčebné možnosti u pacientů s pokročilým plicním karcinomem

Bohdan Kadlec

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno

Souhrn Osimertinib patří do třetí generace tyrozinkinázových inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) a jako takový je účinný i u pacientů s mutací T790M, která je nejčastější příčinou selhání léčby tyrozinkinázovými inhibitory předchozích generací. Uvedená kazuistika ukazuje léčebné možnosti cílené onkologické léčby osimertinibem u pacienta s pokročilým karcinomem plic a metastatickým postižením kostí a mozku, které jsou léčebně většinou špatně ovlivnitelné. Klíčová slova:...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu