This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Osimertinib a jeho léčebné možnosti u pacientů s pokročilým plicním karcinomem

Bohdan Kadlec

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno

Souhrn Osimertinib patří do třetí generace tyrozinkinázových inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) a jako takový je účinný i u pacientů s mutací T790M, která je nejčastější příčinou selhání léčby tyrozinkinázovými inhibitory předchozích generací. Uvedená kazuistika ukazuje léčebné možnosti cílené onkologické léčby osimertinibem u pacienta s pokročilým karcinomem plic a metastatickým postižením kostí a mozku, které jsou léčebně většinou špatně ovlivnitelné. Klíčová slova:...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu