This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Osimertinib a jeho efekt na CNS

Lenka Jakubíková

Pneumoonkologická ambulance FN Brno

Souhrn Osimertinib patří do třetí generace tyrozinkinázových inhibitorů (TKI), vykazující nižší inhibiční aktivitu vůči nemutované formě receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) a významně vyšší účinnost u nádorů se současnou přítomností mutace T790M tím, že cílí a ireverzibilně se váže na EGFR mutaci, která spouští rozvoj nádoru a zároveň cílí proti mutaci T790M, která je zodpovědná za rezistenci u stávající léčby EGFR-TKI. Metastázy...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu