This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Osimertinib a jeho efekt na CNS

Lenka Jakubíková

Pneumoonkologická ambulance FN Brno

Souhrn Osimertinib patří do třetí generace tyrozinkinázových inhibitorů (TKI), vykazující nižší inhibiční aktivitu vůči nemutované formě receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) a významně vyšší účinnost u nádorů se současnou přítomností mutace T790M tím, že cílí a ireverzibilně se váže na EGFR mutaci, která spouští rozvoj nádoru a zároveň cílí proti mutaci T790M, která je zodpovědná za rezistenci u stávající léčby EGFR-TKI. Metastázy...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu