This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Osimertinib a jeho efekt na CNS

Lenka Jakubíková

Pneumoonkologická ambulance FN Brno

Souhrn Osimertinib patří do třetí generace tyrozinkinázových inhibitorů (TKI), vykazující nižší inhibiční aktivitu vůči nemutované formě receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) a významně vyšší účinnost u nádorů se současnou přítomností mutace T790M tím, že cílí a ireverzibilně se váže na EGFR mutaci, která spouští rozvoj nádoru a zároveň cílí proti mutaci T790M, která je zodpovědná za rezistenci u stávající léčby EGFR-TKI. Metastázy...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu