This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Osimertinib a jeho efekt na CNS

Lenka Jakubíková

Pneumoonkologická ambulance FN Brno

Souhrn Osimertinib patří do třetí generace tyrozinkinázových inhibitorů (TKI), vykazující nižší inhibiční aktivitu vůči nemutované formě receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) a významně vyšší účinnost u nádorů se současnou přítomností mutace T790M tím, že cílí a ireverzibilně se váže na EGFR mutaci, která spouští rozvoj nádoru a zároveň cílí proti mutaci T790M, která je zodpovědná za rezistenci u stávající léčby EGFR-TKI. Metastázy...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu