This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Osimertinib a jeho efekt na CNS

Lenka Jakubíková

Pneumoonkologická ambulance FN Brno

Souhrn Osimertinib patří do třetí generace tyrozinkinázových inhibitorů (TKI), vykazující nižší inhibiční aktivitu vůči nemutované formě receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) a významně vyšší účinnost u nádorů se současnou přítomností mutace T790M tím, že cílí a ireverzibilně se váže na EGFR mutaci, která spouští rozvoj nádoru a zároveň cílí proti mutaci T790M, která je zodpovědná za rezistenci u stávající léčby EGFR-TKI. Metastázy...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu