This site is intended for healthcare professionals

Cystic Fibrosis

ORKAMBI JAKO BRIDGING KE KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACI SRDCE A PLIC U PACIENTA S CYSTICKOU FIBRÓZOU

Eva Pokojová

Centrum cystické fibrózy, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN a MU Brno
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno

souhrn V předkládaném sdělení prezentujeme případ pacienta s cystickou fibrózou v pokročilém stadiu tohoto onemocnění, s těžkou obstrukční ventilační poruchou, hypoxemickou respirační insuficiencí, těžkou protein-kalorickou malnutricí, častými infekčními exacerbacemi cystické fibrózy a současně i těžkou dysfunkcí levé komory srdeční, který byl zařazen na waiting list ke kombinované transplantaci srdce a plic. Klíčová slova: cystická fibróza, kombinovaná transplantace srdce a plic, specifická modulátorová terapie, Orkambi,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu