This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Ondřej Souček, laureát ceny za nejlepší publikaci v kategorii do 35 let věku

Ondřej Souček

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Má cesta k dětské endokrinologii   Domnívám se, že cesta každého člověka k budoucí profesi je velkou měrou ovlivněna vícero událostmi a prožitky, přičemž některé z nich nedoceňuje nebo si je ani neuvědomuje. Měl jsem to štěstí, že jsem se narodil zdravý, v termínu, s přiměřenými porodními mírami a vyrůstal v uvědomělé rodině. Moje mamka (promiňte mi ten hovorový výraz, ale matka...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu