This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Ondřej Souček, laureát ceny za nejlepší publikaci v kategorii do 35 let věku

Ondřej Souček

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Má cesta k dětské endokrinologii   Domnívám se, že cesta každého člověka k budoucí profesi je velkou měrou ovlivněna vícero událostmi a prožitky, přičemž některé z nich nedoceňuje nebo si je ani neuvědomuje. Měl jsem to štěstí, že jsem se narodil zdravý, v termínu, s přiměřenými porodními mírami a vyrůstal v uvědomělé rodině. Moje mamka (promiňte mi ten hovorový výraz, ale matka...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu