This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Ondřej Souček, laureát ceny za nejlepší publikaci v kategorii do 35 let věku

Ondřej Souček

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Má cesta k dětské endokrinologii   Domnívám se, že cesta každého člověka k budoucí profesi je velkou měrou ovlivněna vícero událostmi a prožitky, přičemž některé z nich nedoceňuje nebo si je ani neuvědomuje. Měl jsem to štěstí, že jsem se narodil zdravý, v termínu, s přiměřenými porodními mírami a vyrůstal v uvědomělé rodině. Moje mamka (promiňte mi ten hovorový výraz, ale matka...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu