This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Ondřej Souček, laureát ceny za nejlepší publikaci v kategorii do 35 let věku

Ondřej Souček

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Má cesta k dětské endokrinologii   Domnívám se, že cesta každého člověka k budoucí profesi je velkou měrou ovlivněna vícero událostmi a prožitky, přičemž některé z nich nedoceňuje nebo si je ani neuvědomuje. Měl jsem to štěstí, že jsem se narodil zdravý, v termínu, s přiměřenými porodními mírami a vyrůstal v uvědomělé rodině. Moje mamka (promiňte mi ten hovorový výraz, ale matka...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu