This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2017 Czech edition

Off-label léčba dlouhodobě přežívajícího pacienta s kolorektálním karcinomem a karcinomem prostaty

Jan Stejskal

Oddělení klinické a radiační onkologie, Nemocnice Pardubického kraje, Onkologické a radiologickécentrum Multiscan Pardubice, Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje

Úvod Incidence pacientů s karcinomem prostaty v posledních dvou dekádách vzrůstá. Příznivý je naopak setrvalý stav vývoje mortality, na kterém se podílí včasně prováděná diagnostika a léčba. Mezi hlavní medicínské přístupy v léčbě pacientů se zhoubným nádorem prostaty patří watch and wait, hormonální manipulace, chirurgické postupy, zevní radioterapie a použití radiofarmak, cytotoxická terapie, inhibitory signálních drah, imunoterapie. Vhodná kombinace těchto...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu