This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2017 Czech edition

Off-label léčba dlouhodobě přežívajícího pacienta s kolorektálním karcinomem a karcinomem prostaty

Jan Stejskal

Oddělení klinické a radiační onkologie, Nemocnice Pardubického kraje, Onkologické a radiologickécentrum Multiscan Pardubice, Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje

Úvod Incidence pacientů s karcinomem prostaty v posledních dvou dekádách vzrůstá. Příznivý je naopak setrvalý stav vývoje mortality, na kterém se podílí včasně prováděná diagnostika a léčba. Mezi hlavní medicínské přístupy v léčbě pacientů se zhoubným nádorem prostaty patří watch and wait, hormonální manipulace, chirurgické postupy, zevní radioterapie a použití radiofarmak, cytotoxická terapie, inhibitory signálních drah, imunoterapie. Vhodná kombinace těchto...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu