This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2017 Czech edition

Off-label léčba dlouhodobě přežívajícího pacienta s kolorektálním karcinomem a karcinomem prostaty

Jan Stejskal

Oddělení klinické a radiační onkologie, Nemocnice Pardubického kraje, Onkologické a radiologickécentrum Multiscan Pardubice, Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje

Úvod Incidence pacientů s karcinomem prostaty v posledních dvou dekádách vzrůstá. Příznivý je naopak setrvalý stav vývoje mortality, na kterém se podílí včasně prováděná diagnostika a léčba. Mezi hlavní medicínské přístupy v léčbě pacientů se zhoubným nádorem prostaty patří watch and wait, hormonální manipulace, chirurgické postupy, zevní radioterapie a použití radiofarmak, cytotoxická terapie, inhibitory signálních drah, imunoterapie. Vhodná kombinace těchto...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu