This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2013 Czech edition

Odložené zvracení indukované chemoterapií a zvláštnosti jeho prevence a léčby

Petra Tesařová

Onkologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha

Odložené chemoterapií vyvolané zvracení je definováno jako zvracení, které se objeví až 24 hodin po chemoterapii a může trvat i 5 dní. Nejčastěji se vykytuje po podání cisplatiny, ale vyvolat jej může řada dalších cytostatik.   Mechanismus vzniku odloženého zvracení Etiologie pozdního zvracení je ne zcela objasněná a jistě multifaktoriální. Centrální nervový systém, především struktury...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu