This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2013 Czech edition

Odložené zvracení indukované chemoterapií a zvláštnosti jeho prevence a léčby

Petra Tesařová

Onkologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha

Odložené chemoterapií vyvolané zvracení je definováno jako zvracení, které se objeví až 24 hodin po chemoterapii a může trvat i 5 dní. Nejčastěji se vykytuje po podání cisplatiny, ale vyvolat jej může řada dalších cytostatik.   Mechanismus vzniku odloženého zvracení Etiologie pozdního zvracení je ne zcela objasněná a jistě multifaktoriální. Centrální nervový systém, především struktury...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu