This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2013 Czech edition

Odložené zvracení indukované chemoterapií a zvláštnosti jeho prevence a léčby

Petra Tesařová

Onkologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha

Odložené chemoterapií vyvolané zvracení je definováno jako zvracení, které se objeví až 24 hodin po chemoterapii a může trvat i 5 dní. Nejčastěji se vykytuje po podání cisplatiny, ale vyvolat jej může řada dalších cytostatik.   Mechanismus vzniku odloženého zvracení Etiologie pozdního zvracení je ne zcela objasněná a jistě multifaktoriální. Centrální nervový systém, především struktury...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu