This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2017 Czech edition

Odkud a kam kráčíme…

Katarína Petráková

MOÚ, Brno

Na přelomu století se zdálo být jasné, že chemoterapie není a nebude cestou k dosažení dlouhodobých remisí u pacientů s pokročilými solidními nádory. Bylo proto třeba hledat další možnosti ovlivnění nádorové buňky. Díky novým technologiím a možnostem vyšetření genomu se naše chápání biologie nádoru značně zlepšilo. Otevřela se cesta k poznání patologických signálních drah a možnostem jejich ovlivnění cílenou léčbou, což vzbudilo velké...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu