This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2017 Czech edition

Odkud a kam kráčíme…

Katarína Petráková

MOÚ, Brno

Na přelomu století se zdálo být jasné, že chemoterapie není a nebude cestou k dosažení dlouhodobých remisí u pacientů s pokročilými solidními nádory. Bylo proto třeba hledat další možnosti ovlivnění nádorové buňky. Díky novým technologiím a možnostem vyšetření genomu se naše chápání biologie nádoru značně zlepšilo. Otevřela se cesta k poznání patologických signálních drah a možnostem jejich ovlivnění cílenou léčbou, což vzbudilo velké...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu