This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2017 Czech edition

Odkud a kam kráčíme…

Katarína Petráková

MOÚ, Brno

Na přelomu století se zdálo být jasné, že chemoterapie není a nebude cestou k dosažení dlouhodobých remisí u pacientů s pokročilými solidními nádory. Bylo proto třeba hledat další možnosti ovlivnění nádorové buňky. Díky novým technologiím a možnostem vyšetření genomu se naše chápání biologie nádoru značně zlepšilo. Otevřela se cesta k poznání patologických signálních drah a možnostem jejich ovlivnění cílenou léčbou, což vzbudilo velké...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu