This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2017 Czech edition

Odkud a kam kráčíme…

Katarína Petráková

MOÚ, Brno

Na přelomu století se zdálo být jasné, že chemoterapie není a nebude cestou k dosažení dlouhodobých remisí u pacientů s pokročilými solidními nádory. Bylo proto třeba hledat další možnosti ovlivnění nádorové buňky. Díky novým technologiím a možnostem vyšetření genomu se naše chápání biologie nádoru značně zlepšilo. Otevřela se cesta k poznání patologických signálních drah a možnostem jejich ovlivnění cílenou léčbou, což vzbudilo velké...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu