This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2022 Czech edition

Obezita při syndromu Pradera-Williho

Adriana Dankovčíková

Klinika detí a dorastu DFN a LF UPJŠ Košice

Souhrn Syndrom Pradera-Williho (PWS) je vzácné, geneticky podmíněné, multisystémové onemocnění, způsobené nedostatečnou expresí paternálních genů v oblasti 15. chromozomu 15q11.2-q13. Podrobnější endokrinologický pohled na toto onemocnění jsme přinesli v předcházejícím čísle tohoto časopisu (poznámka překladatelky: Detská Endokrinológia, č. 2, 2021). Vzhledem k tomu, že PWS je nejčastější příčinou syndromové obezity, předkládáme v tomto článku rozšířený...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu