This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2022 Czech edition

Obezita při syndromu Pradera-Williho

Adriana Dankovčíková

Klinika detí a dorastu DFN a LF UPJŠ Košice

Souhrn Syndrom Pradera-Williho (PWS) je vzácné, geneticky podmíněné, multisystémové onemocnění, způsobené nedostatečnou expresí paternálních genů v oblasti 15. chromozomu 15q11.2-q13. Podrobnější endokrinologický pohled na toto onemocnění jsme přinesli v předcházejícím čísle tohoto časopisu (poznámka překladatelky: Detská Endokrinológia, č. 2, 2021). Vzhledem k tomu, že PWS je nejčastější příčinou syndromové obezity, předkládáme v tomto článku rozšířený...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu