This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2022 Czech edition

Obezita při syndromu Pradera-Williho

Adriana Dankovčíková

Klinika detí a dorastu DFN a LF UPJŠ Košice

Souhrn Syndrom Pradera-Williho (PWS) je vzácné, geneticky podmíněné, multisystémové onemocnění, způsobené nedostatečnou expresí paternálních genů v oblasti 15. chromozomu 15q11.2-q13. Podrobnější endokrinologický pohled na toto onemocnění jsme přinesli v předcházejícím čísle tohoto časopisu (poznámka překladatelky: Detská Endokrinológia, č. 2, 2021). Vzhledem k tomu, že PWS je nejčastější příčinou syndromové obezity, předkládáme v tomto článku rozšířený...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu