This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

O svatém Kryštofovi a dobrých obrech

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

Historička umění
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Obři provázejí lidstvo od pradávna. Svědčí o tom pohádky, zkazky a báje, stejně jako výtvarné i slovesné památky minulosti. V některých oblastech, např. v Ulsteru v Severním Irsku, se obři vyskytovali nápadně často, vstoupili do místních legend, a dokonce inspirovali „velké umění“ – např. Jonathana Swifta k jeho příběhu Gullivera mezi liliputy. I když gigantizmus jako nozologickou jednotku uvádějí učebnice medicíny od nepaměti, teprve v posledních letech začínáme...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu