This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

O svatém Kryštofovi a dobrých obrech

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

Historička umění
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Obři provázejí lidstvo od pradávna. Svědčí o tom pohádky, zkazky a báje, stejně jako výtvarné i slovesné památky minulosti. V některých oblastech, např. v Ulsteru v Severním Irsku, se obři vyskytovali nápadně často, vstoupili do místních legend, a dokonce inspirovali „velké umění“ – např. Jonathana Swifta k jeho příběhu Gullivera mezi liliputy. I když gigantizmus jako nozologickou jednotku uvádějí učebnice medicíny od nepaměti, teprve v posledních letech začínáme...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu