This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

O svatém Kryštofovi a dobrých obrech

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

Historička umění
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Obři provázejí lidstvo od pradávna. Svědčí o tom pohádky, zkazky a báje, stejně jako výtvarné i slovesné památky minulosti. V některých oblastech, např. v Ulsteru v Severním Irsku, se obři vyskytovali nápadně často, vstoupili do místních legend, a dokonce inspirovali „velké umění“ – např. Jonathana Swifta k jeho příběhu Gullivera mezi liliputy. I když gigantizmus jako nozologickou jednotku uvádějí učebnice medicíny od nepaměti, teprve v posledních letech začínáme...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu