This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2018 Czech edition

O čem se v diabetologii a příbuzných oborech mluvilo na podzim

Štěpán Svačina

III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Evropský diabetologický kongres EASD (září 2017, Lisabon) Tento kongres je jednou z největších každoročních diabetologických událostí, na níž se setkávají odborníci z celého světa. I letos přinesl opravdu hodně nových informací. Všichni vždy s napětím očekávají slavnostní Claude Bernard Lecture. Letos ji přednesl Bernard Thorens ze Švýcarska a věnoval se v ní centrální regulaci metabolizmu neurony reagujícími na glukózu. Nový inzulinový analog...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu