This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2018 Czech edition

O čem se v diabetologii a příbuzných oborech mluvilo na podzim

Štěpán Svačina

III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Evropský diabetologický kongres EASD (září 2017, Lisabon) Tento kongres je jednou z největších každoročních diabetologických událostí, na níž se setkávají odborníci z celého světa. I letos přinesl opravdu hodně nových informací. Všichni vždy s napětím očekávají slavnostní Claude Bernard Lecture. Letos ji přednesl Bernard Thorens ze Švýcarska a věnoval se v ní centrální regulaci metabolizmu neurony reagujícími na glukózu. Nový inzulinový analog...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu