This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2018 Czech edition

O čem se v diabetologii a příbuzných oborech mluvilo na podzim

Štěpán Svačina

III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Evropský diabetologický kongres EASD (září 2017, Lisabon) Tento kongres je jednou z největších každoročních diabetologických událostí, na níž se setkávají odborníci z celého světa. I letos přinesl opravdu hodně nových informací. Všichni vždy s napětím očekávají slavnostní Claude Bernard Lecture. Letos ji přednesl Bernard Thorens ze Švýcarska a věnoval se v ní centrální regulaci metabolizmu neurony reagujícími na glukózu. Nový inzulinový analog...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu