This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 2/2023 Czech edition

Novinky z výročního zasedání Americké společnosti klinické onkologie – nemelanomové kožní nádory

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

SOUHRN Na Annual Meetingu ASCO® 2023 zaznělo mnoho významných sdělení, které posunou onkologickou léčbu o krok dále. V oblasti léčby nemelanomových nádorů kůže získala imunoterapie svoje nezastupitelné místo. Důkazem jsou výsledky níže uvedených studií, které ovlivní další léčbu těchto nádorů. Klíčová slova: nemelanomové kožní nádory, spinoceluární karcinom, karcinom z Merkelových buněk   Léčba spinocelulárního karcinomu kůže...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu