This site is intended for healthcare professionals

Novinky z letošního nejvýznamnějšího setkání onkologů 2017

NOVINKY Z LETOŠNÍHO SETKÁNÍ AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY

Milada Zemanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Na nejvýznamnější sdělení týkající se pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic si museli zájemci počkat až na poslední den v sekci těsně před ukončením celé konference. Nejdůležitější poznatky se týkaly nádorů s ALK a EGFR mutacemi. Do klinické praxe se dostávají přípravky 2. a 3. generace. U ALK pozitivních nádorů prokázal svoji přednost alectinib ve studii fáze III ve srovnání s krizotinibem...

Zpět

Myelodysplastic Syndrome News č. 1/2021 Czech edition

28 | 04 | 2021

Chystáme nové vydání časopisu Myelodysplastic Syndrome News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2021

23 | 04 | 2021

Chystáme letošní první vydání časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou.

PragueONCO News č. 1/2021

19 | 04 | 2021

Již brzy vyjdou noviny PragueONCO News.
Partneři projektu