This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Novinky z konference ENETS v oblasti patofyziologie onemocnění a G3 tumorů

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

WHO klasifikace z roku 2010 člení neuroendokrinní nádory ‒ NETs do kategorií G1, G2 a NEC G3 (malé a velké buňky) a dále rozlišuje mix adenoneurokrinního karcinomu = MANEC.   Nová klasifikace WHO z roku 2017 zařadila ještě kategorii NET G3. Nově tedy rozeznáváme NETs G1, NETs G2, NETs G3 (dobře diferencovaná morfologie, MIB1 <...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu