This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Novinky z konference ENETS v oblasti patofyziologie onemocnění a G3 tumorů

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

WHO klasifikace z roku 2010 člení neuroendokrinní nádory ‒ NETs do kategorií G1, G2 a NEC G3 (malé a velké buňky) a dále rozlišuje mix adenoneurokrinního karcinomu = MANEC.   Nová klasifikace WHO z roku 2017 zařadila ještě kategorii NET G3. Nově tedy rozeznáváme NETs G1, NETs G2, NETs G3 (dobře diferencovaná morfologie, MIB1 <...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu