This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Novinky z konference ENETS v oblasti patofyziologie onemocnění a G3 tumorů

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

WHO klasifikace z roku 2010 člení neuroendokrinní nádory ‒ NETs do kategorií G1, G2 a NEC G3 (malé a velké buňky) a dále rozlišuje mix adenoneurokrinního karcinomu = MANEC.   Nová klasifikace WHO z roku 2017 zařadila ještě kategorii NET G3. Nově tedy rozeznáváme NETs G1, NETs G2, NETs G3 (dobře diferencovaná morfologie, MIB1 <...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu