This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Novinky z konference ENETS v oblasti patofyziologie onemocnění a G3 tumorů

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

WHO klasifikace z roku 2010 člení neuroendokrinní nádory ‒ NETs do kategorií G1, G2 a NEC G3 (malé a velké buňky) a dále rozlišuje mix adenoneurokrinního karcinomu = MANEC.   Nová klasifikace WHO z roku 2017 zařadila ještě kategorii NET G3. Nově tedy rozeznáváme NETs G1, NETs G2, NETs G3 (dobře diferencovaná morfologie, MIB1 <...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu