This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

Novinky z ESMO 2016 – kolorektální karcinom

Radim Němeček

KKOP MOÚ Brno

Na přelomu prvního a druhého říjnového týdne zaplnily ulice dánského hlavního města Kodaně davy onkologů, radioterapeutů, chirurgů, patologů, molekulárních biologů, gastroenterologů a dalších odborníků, kteří sem přijeli za účelem vzájemného setkání a výměny nejnovějších informací o epidemiologii, etiologii, diagnostice a léčbě zhoubných i nezhoubných nádorových onemocnění téměř všech lokalizací. Největšího evropského onkologického kongresu, který pořádala tradičně European Society for Medical Oncology (ESMO), se...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu