This site is intended for healthcare professionals

Novinky z letošního nejvýznamnějšího setkání onkologů 2017

NOVINKY Z ASCO – GYNEKOLOGICKÉ MALIGNITY

Michal Zikán

Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Také na letošním ročníku konference Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) byl věnován prostor prezentacím zaměřeným na gynekologické nádory. Zaznělo několik sdělení, která mohou změnit současnou klinickou praxi v onkogynekologii. Po dlouhé době byly prezentovány dvě chirurgické studie, obě zaměřené na ovariální karcinom a obě organizované německou skupinou (AGO – Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie). Nejvýznamnější byla zřejmě první prezentace, která zveřejnila data ze...

Zpět

Myelodysplastic Syndrome News č. 1/2021 Czech edition

28 | 04 | 2021

Chystáme nové vydání časopisu Myelodysplastic Syndrome News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2021

23 | 04 | 2021

Chystáme letošní první vydání časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou.

PragueONCO News č. 1/2021

19 | 04 | 2021

Již brzy vyjdou noviny PragueONCO News.
Partneři projektu