This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Novinky z ASCO 2018 – kolorektální karcinom

Radim Němeček

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

Největšího celosvětového onkologického kongresu, pořádaného již tradičně v obřím kongresovém centru McCormick Place ve městě Chicago (Illinois, USA), se letos zúčastnilo téměř 39 000 odborníků zabývajících se problematikou diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Ústředním tématem celého mítinku byla „precizní medicína“ a její dostupnost pro každého pacienta se zhoubným nádorem. Formou přednášek nebo posterů bylo prezentováno 2 515 abstraktů, dalších 3 350 prací...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu