This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Novinky z ASCO 2018 – kolorektální karcinom

Radim Němeček

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

Největšího celosvětového onkologického kongresu, pořádaného již tradičně v obřím kongresovém centru McCormick Place ve městě Chicago (Illinois, USA), se letos zúčastnilo téměř 39 000 odborníků zabývajících se problematikou diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Ústředním tématem celého mítinku byla „precizní medicína“ a její dostupnost pro každého pacienta se zhoubným nádorem. Formou přednášek nebo posterů bylo prezentováno 2 515 abstraktů, dalších 3 350 prací...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu