This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Novinky z ASCO 2018 – kolorektální karcinom

Radim Němeček

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

Největšího celosvětového onkologického kongresu, pořádaného již tradičně v obřím kongresovém centru McCormick Place ve městě Chicago (Illinois, USA), se letos zúčastnilo téměř 39 000 odborníků zabývajících se problematikou diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Ústředním tématem celého mítinku byla „precizní medicína“ a její dostupnost pro každého pacienta se zhoubným nádorem. Formou přednášek nebo posterů bylo prezentováno 2 515 abstraktů, dalších 3 350 prací...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu