This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Novinky v testování HER2 u karcinomu prsu

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Úvod Karcinom prsu jako nejčastější zhoubné onemocnění žen v rozvinutých zemích, ČR nevyjímaje, budí jistě zaslouženou pozornost nejen v oblasti novinek terapeutických, ale rovněž v otázkách správné, přesné a rychlé diagnostiky. Alfou a omegou histopatologického vyšetření je nepochybně stanovení správné diagnózy, stupně diferenciace a pokročilosti onemocnění, postižení sentinelové uzliny,(1) vztahu nádoru k resekčním okrajům, apod....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu