This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2017 Czech edition

Novinky v systémové léčbě nádorů hlavy a krku: zpráva z kongresů ICHNO, ASCO a ESMO 2017

Petr Szturz

Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno

Zájem mezi odbornou veřejností o účast na těchto prestižních shromážděních neustále stoupá. Kongres ASCO (American Society of Clinical Oncology) přilákal letos v červnu do Chicaga 39 400 návštěvníků a ani konference ESMO (European Society for Medical Oncology), která se konala v Madridu o tři měsíce později, nezůstala s téměř 24 000 účastníky v tomto ohledu pozadu. Na druhé straně zaměření v pořadí již šestého sjezdu ICHNO (International Conference...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu