This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2022 Czech Edition

Novinky v péči o onkologické rány

Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Souhrn Onkologické rány, jejich ošetřování a léčba jsou nedílnou součástí komplexní onkologické péče poskytované našim pacientům. Jednoznačně vyžadují multidisciplinární přístup. Součástí týmu by kromě onkologa měl být zdravotnický pracovník se zvláštní odbornou či specializovanou způsobilostí v péči o rány, ale také další odborníci s ohledem na typ rány a komplikace u pacienta (např. radioterapeut, dermatolog, nutriční terapeut, paliatr, atp.). Zvýšenou pozornost a podporu...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu