This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Novinky v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Neoadjuvantní systémová terapie je předřazená chirurgickému řešení karcinomu prsu s cílem zlepšit operabilitu nádoru a snížit riziko metastatického rozsevu. V případě karcinomu prsu je neoadjuvantní léčba v řadě případů schopná konvertovat nezbytnou mastektomii na prs šetřící výkon. Výhodou neoadjuvantního léčebného přístupu je také možnost ověřit účinnost podávané systémové terapie v rámci objektivní odpovědi léčeného nádoru s případnou úpravou nebo změnou terapie při...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu