This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Novinky v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Neoadjuvantní systémová terapie je předřazená chirurgickému řešení karcinomu prsu s cílem zlepšit operabilitu nádoru a snížit riziko metastatického rozsevu. V případě karcinomu prsu je neoadjuvantní léčba v řadě případů schopná konvertovat nezbytnou mastektomii na prs šetřící výkon. Výhodou neoadjuvantního léčebného přístupu je také možnost ověřit účinnost podávané systémové terapie v rámci objektivní odpovědi léčeného nádoru s případnou úpravou nebo změnou terapie při...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu