This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Novinky v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Neoadjuvantní systémová terapie je předřazená chirurgickému řešení karcinomu prsu s cílem zlepšit operabilitu nádoru a snížit riziko metastatického rozsevu. V případě karcinomu prsu je neoadjuvantní léčba v řadě případů schopná konvertovat nezbytnou mastektomii na prs šetřící výkon. Výhodou neoadjuvantního léčebného přístupu je také možnost ověřit účinnost podávané systémové terapie v rámci objektivní odpovědi léčeného nádoru s případnou úpravou nebo změnou terapie při...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu