This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Novinky v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Neoadjuvantní systémová terapie je předřazená chirurgickému řešení karcinomu prsu s cílem zlepšit operabilitu nádoru a snížit riziko metastatického rozsevu. V případě karcinomu prsu je neoadjuvantní léčba v řadě případů schopná konvertovat nezbytnou mastektomii na prs šetřící výkon. Výhodou neoadjuvantního léčebného přístupu je také možnost ověřit účinnost podávané systémové terapie v rámci objektivní odpovědi léčeného nádoru s případnou úpravou nebo změnou terapie při...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu