This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Novinky v léčbě nádorů slinných žláz

Dagmar Brančíková

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Souhrn Nádory slinných žláz patří mezi vzácné, ale agresivní malignity, relapsy a diseminace jsou poměrně časté. Uvádíme literární přehled nových poznatků o možnostech užití prediktivních a prognostických markerů k přesnějšímu zacílení léčby. Vhodným vyšetřením před zahájením léčby metastatického karcinomu slinné žlázy je HER2/neu, androgenní receptor a NTRK fúze. U skupiny pacientů s negativními výsledky lze zvážit chemoterapii, nejlepší data jsou...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu