This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Novinky v léčbě nádorů slinných žláz

Dagmar Brančíková

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Souhrn Nádory slinných žláz patří mezi vzácné, ale agresivní malignity, relapsy a diseminace jsou poměrně časté. Uvádíme literární přehled nových poznatků o možnostech užití prediktivních a prognostických markerů k přesnějšímu zacílení léčby. Vhodným vyšetřením před zahájením léčby metastatického karcinomu slinné žlázy je HER2/neu, androgenní receptor a NTRK fúze. U skupiny pacientů s negativními výsledky lze zvážit chemoterapii, nejlepší data jsou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu