This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Novinky v léčbě nádorů slinných žláz

Dagmar Brančíková

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Souhrn Nádory slinných žláz patří mezi vzácné, ale agresivní malignity, relapsy a diseminace jsou poměrně časté. Uvádíme literární přehled nových poznatků o možnostech užití prediktivních a prognostických markerů k přesnějšímu zacílení léčby. Vhodným vyšetřením před zahájením léčby metastatického karcinomu slinné žlázy je HER2/neu, androgenní receptor a NTRK fúze. U skupiny pacientů s negativními výsledky lze zvážit chemoterapii, nejlepší data jsou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu