This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Novinky v léčbě nádorů slinných žláz

Dagmar Brančíková

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Souhrn Nádory slinných žláz patří mezi vzácné, ale agresivní malignity, relapsy a diseminace jsou poměrně časté. Uvádíme literární přehled nových poznatků o možnostech užití prediktivních a prognostických markerů k přesnějšímu zacílení léčby. Vhodným vyšetřením před zahájením léčby metastatického karcinomu slinné žlázy je HER2/neu, androgenní receptor a NTRK fúze. U skupiny pacientů s negativními výsledky lze zvážit chemoterapii, nejlepší data jsou...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu