This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2018 Czech edition

Novinky v léčbě kolorektálního karcinomu z Gastrointestinal Cancers Symposium 2018

Ivo Stankuš

Radiační onkologie, KOC, Krajská nemocnice Liberec

Letošní ročník Gastrointestinal Cancers Symposium (GICASYM), který se konal ve dnech 18.–20. ledna 2018 v San Franciscu, přinesl opět zajímavé poznatky v léčbě kolorektálního karcinomu. Nadále zůstává často probírané téma primární lokalizace nádoru jakožto nezávislého prognostického a prediktivního faktoru nejen u metastatického kolorektálního karcinomu, ale prezentována byla i celá řada prací zabývajících se například optimálním dávkováním či sekvencí systémové léčby a prezentovány...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu