This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2018 Czech edition

Novinky v léčbě kolorektálního karcinomu z Gastrointestinal Cancers Symposium 2018

Ivo Stankuš

Radiační onkologie, KOC, Krajská nemocnice Liberec

Letošní ročník Gastrointestinal Cancers Symposium (GICASYM), který se konal ve dnech 18.–20. ledna 2018 v San Franciscu, přinesl opět zajímavé poznatky v léčbě kolorektálního karcinomu. Nadále zůstává často probírané téma primární lokalizace nádoru jakožto nezávislého prognostického a prediktivního faktoru nejen u metastatického kolorektálního karcinomu, ale prezentována byla i celá řada prací zabývajících se například optimálním dávkováním či sekvencí systémové léčby a prezentovány...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.




Partneři projektu