This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2018 Czech edition

Novinky v léčbě kolorektálního karcinomu z Gastrointestinal Cancers Symposium 2018

Ivo Stankuš

Radiační onkologie, KOC, Krajská nemocnice Liberec

Letošní ročník Gastrointestinal Cancers Symposium (GICASYM), který se konal ve dnech 18.–20. ledna 2018 v San Franciscu, přinesl opět zajímavé poznatky v léčbě kolorektálního karcinomu. Nadále zůstává často probírané téma primární lokalizace nádoru jakožto nezávislého prognostického a prediktivního faktoru nejen u metastatického kolorektálního karcinomu, ale prezentována byla i celá řada prací zabývajících se například optimálním dávkováním či sekvencí systémové léčby a prezentovány...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu