This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2018 Czech edition

Novinky v léčbě kolorektálního karcinomu z Gastrointestinal Cancers Symposium 2018

Ivo Stankuš

Radiační onkologie, KOC, Krajská nemocnice Liberec

Letošní ročník Gastrointestinal Cancers Symposium (GICASYM), který se konal ve dnech 18.–20. ledna 2018 v San Franciscu, přinesl opět zajímavé poznatky v léčbě kolorektálního karcinomu. Nadále zůstává často probírané téma primární lokalizace nádoru jakožto nezávislého prognostického a prediktivního faktoru nejen u metastatického kolorektálního karcinomu, ale prezentována byla i celá řada prací zabývajících se například optimálním dávkováním či sekvencí systémové léčby a prezentovány...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu