This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2018 Czech edition

Novinky v léčbě kolorektálního karcinomu z Gastrointestinal Cancers Symposium 2018

Ivo Stankuš

Radiační onkologie, KOC, Krajská nemocnice Liberec

Letošní ročník Gastrointestinal Cancers Symposium (GICASYM), který se konal ve dnech 18.–20. ledna 2018 v San Franciscu, přinesl opět zajímavé poznatky v léčbě kolorektálního karcinomu. Nadále zůstává často probírané téma primární lokalizace nádoru jakožto nezávislého prognostického a prediktivního faktoru nejen u metastatického kolorektálního karcinomu, ale prezentována byla i celá řada prací zabývajících se například optimálním dávkováním či sekvencí systémové léčby a prezentovány...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu