This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Novinky v diabetologii – leden až duben 2022

Štěpán Svačina

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Jak již bylo uvedeno v úvodu, dochází v poslední době k zajímavým změnám v úhradě a dávkování gliflozinů a analog GLP-1 v diabetologii. Ke změnám dochází i v preskripci praktických lékařů, nemohou již předepisovat gliptiny, ale nadále mohou předepisovat fixní kombinace gliptinů a metforminu. Nově je možnost podat vyšší dávky semaglutidu, tedy 2 mg 1× týdně, než dnes používaný 1 mg 1× týdně. To schválila EMA již počátkem...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu