This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Novinky v diabetologii – leden až duben 2022

Štěpán Svačina

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Jak již bylo uvedeno v úvodu, dochází v poslední době k zajímavým změnám v úhradě a dávkování gliflozinů a analog GLP-1 v diabetologii. Ke změnám dochází i v preskripci praktických lékařů, nemohou již předepisovat gliptiny, ale nadále mohou předepisovat fixní kombinace gliptinů a metforminu. Nově je možnost podat vyšší dávky semaglutidu, tedy 2 mg 1× týdně, než dnes používaný 1 mg 1× týdně. To schválila EMA již počátkem...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu