This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Novinky v diabetologii – leden až duben 2022

Štěpán Svačina

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Jak již bylo uvedeno v úvodu, dochází v poslední době k zajímavým změnám v úhradě a dávkování gliflozinů a analog GLP-1 v diabetologii. Ke změnám dochází i v preskripci praktických lékařů, nemohou již předepisovat gliptiny, ale nadále mohou předepisovat fixní kombinace gliptinů a metforminu. Nově je možnost podat vyšší dávky semaglutidu, tedy 2 mg 1× týdně, než dnes používaný 1 mg 1× týdně. To schválila EMA již počátkem...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu