This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Nové trendy v léčbě karcinomu prsu

Katarína Petráková

zástupce přednosty pro LPP, Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ

Tvrzení, že karcinom prsu je nejčastějším nádorem žen v České republice a incidence má stoupající tendenci, je pravdou již několik posledních let. Stejně platí tvrzení, že zatímco incidence stoupá, klesá mortalita, a to v důsledku účinnějších léčebných postupů, přínosu nových léčiv, lepší diagnostiky a vyššího počtu žen zařazených do mamárního screeningu. Týká se to však pouze vyspělých států. V dnešní době je...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu