This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Nové trendy v léčbě karcinomu prsu

Katarína Petráková

zástupce přednosty pro LPP, Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ

Tvrzení, že karcinom prsu je nejčastějším nádorem žen v České republice a incidence má stoupající tendenci, je pravdou již několik posledních let. Stejně platí tvrzení, že zatímco incidence stoupá, klesá mortalita, a to v důsledku účinnějších léčebných postupů, přínosu nových léčiv, lepší diagnostiky a vyššího počtu žen zařazených do mamárního screeningu. Týká se to však pouze vyspělých států. V dnešní době je...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu