This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Nové trendy v léčbě karcinomu prsu

Katarína Petráková

zástupce přednosty pro LPP, Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ

Tvrzení, že karcinom prsu je nejčastějším nádorem žen v České republice a incidence má stoupající tendenci, je pravdou již několik posledních let. Stejně platí tvrzení, že zatímco incidence stoupá, klesá mortalita, a to v důsledku účinnějších léčebných postupů, přínosu nových léčiv, lepší diagnostiky a vyššího počtu žen zařazených do mamárního screeningu. Týká se to však pouze vyspělých států. V dnešní době je...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu