This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Nové trendy v léčbě karcinomu prsu

Katarína Petráková

zástupce přednosty pro LPP, Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ

Tvrzení, že karcinom prsu je nejčastějším nádorem žen v České republice a incidence má stoupající tendenci, je pravdou již několik posledních let. Stejně platí tvrzení, že zatímco incidence stoupá, klesá mortalita, a to v důsledku účinnějších léčebných postupů, přínosu nových léčiv, lepší diagnostiky a vyššího počtu žen zařazených do mamárního screeningu. Týká se to však pouze vyspělých států. V dnešní době je...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu